هاست ویندوز

200 مگابایت PDW200


 
200,000 تومان
سالانه

500 مگابایت PDW500


 
300,000 تومان
سالانه

1000 مگابایت PDW1000


 
450,000 تومان
سالانه

2000 مگابایت PDW2000


 
650,000 تومان
سالانه

5000 مگابایت PDW5000


 
1,150,000 تومان
سالانه

10000 مگابایت PDW10000


 
1,850,000 تومان
سالانه